Aktualności

Aktualności Centrali

Chemioterapia domowa staje się faktem

02-03-2020

Nowe Zarządzanie Prezesa NFZ umożliwia chorym przyjmującym chemioterapię leczenie w domu, z zastosowaniem specjalnych infuzorów. Dzięki temu rozwiązaniu pobyt w szpitalu skraca się do minimum, poprawia się skuteczność leczenia, a pacjenci pozostają aktywni.

Zarządzenie jest efektem współpracy Narodowego Funduszu Zdrowia z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie, reprezentowanym przez prof. Lucjana Wyrwicza.

Nowe przepisy umożliwiają kontynuację leczenia chemioterapią w najbliższym otoczeniu, czyli w domu. Chcemy, aby pacjenci - mimo choroby - byli aktywni zawodowo i czuli się ważną częścią społeczeństwa i własnej rodziny. Dzięki infuzorom, które stale podają cytostatyk, pacjenci mogą normalnie żyć i pracować. Urządzenie jest niewielkie, dlatego można nosić je w kieszeni lub w pokrowcu.

W rezultacie do minimum skraca się czas pobytu w szpitalu, a pacjent po wykonaniu niezbędnych badań i procedur oraz podłączeniu urządzenia przez fachowy personel wraca do domu. Przełoży się to się na komfort życia i zmniejszy stres związany z przebywaniem na oddziale szpitalnym. To największe korzyści dla pacjentów, które wiążą się z wydanym zarządzeniem.

Pozytywnie o nowym rozwiązaniu, zaproponowanym przez NFZ, mówią organizacje pacjenckie zrzeszające osoby z chorobą nowotworową. Podkreślają, że kontynuowanie chemioterapii w warunkach domowych poprawia skuteczność leczenia i powoduje, że chorzy nie czują się wykluczeni.

Zapisy zarządzenia umożliwią też przeprowadzanie wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom.

Zmianie ulegają też zasady określania progów kosztowych dla wybranych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii uprawniających świadczeniodawców do korzystania ze współczynników korygujących – zmiany wprowadzone w tym obszarze stanowią ujednolicenie zasad określania progów kosztowych dla substancji czynnych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii – w związku z analizą średniego kosztu rozliczenia wybranych substancji czynnych stosowanych w chemioterapii oraz cen osiąganych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Powyższe zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele Strategii Funduszu na lata 2019-2023: poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej, a także w misję Funduszu, zgodnie z którą „Działając w imieniu i na rzecz Pacjentów, Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie ze Świadczeniodawcami dba o zdrowie obywateli zarówno poprzez działania profilaktyczne, jak też należytą jakość i dostępność świadczeń opieki zdrowotnej oraz efektywne gospodarowanie środkami publicznymi”.

Wszystkie aktualności