Aktualności

Aktualności Centrali

Coraz więcej pieniędzy przeznaczamy na leczenie nowotworów i leki onkologiczne

Ważne!
18-02-2020

Łącznie na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej przeznaczone zostanie ponad 11 mld złotych. Narodowy Fundusz Zdrowia w tym roku ma przeznaczonych na ten cel 11,2 mld zł, czyli o ponad 3 mld zł więcej niż w 2015 roku.

W 2009 roku na onkologię Polska wydawała 4,8 mld zł, a w 2018 roku już 9,6 mld zł, w 2019 r. – 10,4 mld zł, a w 2020 roku wydatki szacowane są na 11,2 mld zł. (kwota obejmuje świadczenia zrealizowane w ramach tzw. pakietu onkologicznego, ale także w ramach świadczeń: onkologii klinicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej i hematologii, chemioterapii, radioterapii i programów lekowych związanych z leczeniem onkologicznym).

Na leki onkologiczne stosowane w programach lekowych onkologicznych i chemioterapię w 2015 r. państwo wydało - 1,6 mld zł, w 2018 r. - 2,2 mld zł, a w 2019 r. - 2,3 mln zł. W 2012 roku z programów lekowych skorzystało ok. 10 tysięcy pacjentów onkologicznych, a w 2019 roku – ponad 33 tysiące.

W ciągu ostatnich kilku lat doszło także do znaczącego rozszerzenie terapii stosowanych w leczeniu nowotworów. Aktualnie w refundacji jest 30 programów lekowych onkologicznych, w ramach których dostępnych jest 141 leków zawierających 55 substancji czynnych. W 2019 r. udostępniono w ramach programów lekowych łącznie 37 produktów jako nowe substancje czynne lub nowe wskazania refundacyjne, to wzrost o blisko 25 proc.

Na marcowej, najnowszej liście leków refundowanych utworzony zostanie nowy program lekowy - "Leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy".

4 lutego 2020 r. Rada Ministrów przyjęła Narodową Strategię Onkologiczną - kompleksowy program walki z rakiem, zawierający 99 zadań, które będą realizowane w ciągu najbliższych 10 lat. Strategia zakłada przeznaczenie na różne obszary związane z onkologią ponad 5,1 mld zł z budżetu Ministerstwa Zdrowia. Celem Strategii jest przede wszystkim obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin. Strategia wytycza kierunki rozwoju poszczególnych obszarów systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii, jak również obszarów ją wspierających.

Poza środkami na onkologię zarezerwowanymi w Narodowej Strategii Onkologicznej przez Ministerstwo Zdrowia, pieniądze na ten cel zarezerwowane są także przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Agencję Badań Medycznych. – W związku z tym koszt sumaryczny realizacji NSO to ponad 11 mld złotych – podkreśla prof. Łukasz Szumowski.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności