Aktualności

Aktualności Centrali

Dłuższa lista medyków, którzy będą mogli podać szczepionkę

Ważne!
10-12-2020

Z nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynika, że obok lekarzy, szczepić pacjentów przeciwko COVID-19 będą m.in. pielęgniarki, położne i ratownicy medyczni.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, które zmienia rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, prawo do wykonania szczepienia przeciwko COVID-19 (podania szczepionki), obok lekarzy, otrzymują również:

  • felczerzy,
  • pielęgniarki,
  • położne,
  • ratownicy medyczni,
  • higienistki szkolne [1].

Każde wykonanie szczepienia musi być poprzedzone kwalifikacją lekarską do szczepienia [2].

Zapoznaj się z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 2212)


[1] Jeżeli posiadają kwalifikacje do wykonywania szczepień, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).

[2] Wykonuje ją wyłącznie lekarz na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Wszystkie aktualności