Aktualności

Aktualności Centrali

Dodatek za wielochorobowość wchodzi do POZ. Wzrosły też stawki w opiece koordynowanej

Ważne!
06-07-2023
 • Ważne zmiany w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.

 • Od 1 lipca poradnie POZ otrzymają specjalny dodatek za tzw. wielochorobowość. Od ponad 18 do przeszło 45 zł niezależnie od stawki kapitacyjnej.

 • Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził też wyższą wycenę części badań i porad w opiece koordynowanej w POZ.

 

Weszła w życie nowelizacja zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej, które wprowadziło specjalny dodatek za tzw. wielochorobowość. To dodatek kwotowy za każdego pacjenta, u którego została zdiagnozowana choroba przewlekła, np. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca [1].

 

Wzmocnienie opieki nad pacjentami z chorobami przewlekłymi

Dodatek za wielochorobowość przysługuje za każdą grupę chorobową z zakresu:

 • diabetologii
 • kardiologii
 • endokrynologii
 • pulmunologii
 • nefrologii.

Jego finansowanie jest uzależnione od liczby chorób przewlekłych, z którymi zmaga się pacjent.

 • Za pacjenta z chorobą przewlekłą z jednej grupy lekarz POZ otrzyma dodatkowo ponad 18 zł
 • Za pacjenta z chorobami przewlekłymi z dwóch grup już przeszło 30 zł
 • Za pacjenta z chorobami przewlekłymi z trzech grup – 39,22 zł
 • Za pacjenta z chorobami przewlekłymi z czterech grup – ponad 45 zł.

 

Wyższa wycena dla świadczeń opieki koordynowanej

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na zlecenie Ministra Zdrowia, zmieniła wyceny części badań i porad udzielanych w ramach opieki koordynowanej w POZ.

Wyższe wyceny dotyczą m.in. spirometrii, konsultacji pacjenta z lekarzem specjalistą, konsultacji dietetycznej, czy porad kompleksowej i edukacyjnej.

Wyższe wyceny obowiązują od 1 lipca.

 

Wycena świadczeń w budżecie powierzonym opieki koordynowanej (dane w PLN)

Badanie, konsultacja, porada

Aktualna stawka jednostkowa
(na podstawie zarządzeń
Prezesa NFZ
99 i 104/2023/DSOZ)

BNP (NT-pro-BNP)

98,82

albuminuria (stężenie albumin w moczu)

8,36

UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)

33

antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)

43,1

antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)

72,1

antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)

37,7

EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)

176,1

Holter EKG 24 godz. (24 godzinna rejestracja EKG)

145,96

Holter EKG 48 godz. (48 godzinna rejestracja EKG)

163,8

Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)

191,3

Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)

145,96

USG Doppler tętnic szyjnych

113,16

ECHO serca przezklatkowe

171,9

Spirometria

59,9

Spirometria z próbą rozkurczową

106

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)

424,75

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana (u dorosłych) co najmniej 3 procedury

852,77

Konsultacja z lekarzem specjalistą (lekarz POZ - lekarz specjalista)

86,95

Konsultacja z lekarzem specjalistą (pacjent - lekarz specjalista)

140,9

Porada edukacyjna

49

Konsultacja dietetyczna

58,9

Porada kompleksowa

200,6

USG Doppler naczyń kończyn dolnych został rozdzielony na dwa świadczenia: USG Doppler żył obu kończyn dolnych i USG Doppler tętnic obu kończyn dolnych. Każdy jest wyceniony na 170,40 zł.

PRZECZYTAJ JESZCZE: Opieka koordynowana w POZ dla pacjentów poniżej 18 roku życia

 

Wyższe stawki kapitacyjne w POZ

Pod koniec czerwca 2023 r. Prezes NFZ wprowadził wyższe stawki kapitacyjne dla świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej w POZ. Wzrost wartości stawek kapitacyjnych w POZ wynika z ustawowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia oraz rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Aktualna wysokość podstawowej stawki kapitacyjnej za każdego pacjenta zapisanego:

 • do lekarza POZ wynosi 204,36 zł
 • do pielęgniarki POZ wynosi 50,04 zł
 • do położnej POZ wynosi 33,12 zł.

Podwyżki minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia miały też wpływ na wzrost stawek świadczeń w POZ, m.in. transportu w POZ, badań w budżecie powierzonym diagnostycznym, profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK), ryczałtu miesięcznego za koordynatora opieki.

PRZECZYTAJ JESZCZE: Wzrost minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia. NFZ zmienia zarządzenia

 

Szczegóły znajdziesz w zarządzeniu Prezesa NFZ

Zapoznaj się z zarządzeniem Prezesa NFZ nr 104/2023/DSOZ

 

[1] Dotyczy chorób przewlekłych z konkretnej grupy dziedzinowej, które są wymienione w załączniku nr 20 do zarządzenia POZ

Wszystkie aktualności