Aktualności

Aktualności Centrali

Dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad telemedycznych w POZ

12-03-2020

Prezes NFZ podpisał zarządzenie, zmieniające zarządzenie w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie rozszerza katalog urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług objętych dofinansowaniem o wydatki poniesione przez świadczeniodawcę POZ na zakup urządzeń informatycznych, oprogramowania oraz usług umożliwiających udzielanie porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zarządzenie Prezesa NFZ nr 35/2020/DEF

Wszystkie aktualności