Aktualności

Aktualności Centrali

e-Skierowania na leczenie uzdrowiskowe od 1 lipca

Ważne!
30-06-2023

Przypominamy, że od 1 lipca 2023 r. skierowania na leczenie uzdrowiskowe mogą być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej.

Odstępstwem od tej zasady są przypadki, o których mowa w § 1a pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. poz. 399), tj.:

  • brak dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, z późn. zm.)

oraz

  • gdy skierowanie dotyczy świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.

O zaletach nowego rozwiązania informowaliśmy w artykule z dnia 15.06.2023, który można przeczytać pod linkiem:

Centrala NFZ - Aktualności / Aktualności / Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – finansujemy zdrowie Polaków

Wszystkie aktualności