Aktualności

Aktualności Centrali

Efektywne działanie przez mapowanie

21-05-2015

„Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez wsparcie procesu tworzenia regionalnych map potrzeb zdrowotnych jako narzędzia usprawniającego procesy zarządcze w systemie ochrony zdrowia – szkolenia z zakresu szacowania potrzeb zdrowotnych” to nowy projekt resortu zdrowia. Zakłada on poprawę jakości zarządzania zasobami systemu ochrony zdrowia poprzez opracowanie i popularyzację narzędzi prognostycznych. Narzędzia wypracowane w ramach projektu będą wspierały decyzje zarządcze dotyczące grup chorób kardiologicznych i onkologicznych.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania: 
  • warsztaty z zakresu opracowania modeli prognostycznych z udziałem ekspertów, w celu weryfikacji przyjętej metodologii prognozowania chorobowości oraz kontraktowania usług medycznych i planowania inwestycyjnego;
  • szkolenia dla kadry zarządzającej i przedstawicieli dysponentów środków publicznych w zakresie wykorzystania regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz analiz i prognoz dotyczących wybranych chorób onkologicznych i kardiologicznych w zarządzaniu w ochronie zdrowia.

Czytaj więcej na temat projektu oraz rekrutacji na szkolenia i warsztaty w serwisie Mapy potrzeb zdrowotnych

 
Wszystkie aktualności