Aktualności

Aktualności Centrali

ICD-9 PL w wersji 5.40

08-01-2019

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.40.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.40 dotyczą dopisania kodów:

Kod

Nazwa

Data obowiązywania

67.14

Procedura diagnostyczna pobranego materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego

1.01.2019 r.

99.106

Przezcewnikowa trombektomia mechaniczna naczyń domózgowych lub wewnątrzmózgowych

1.12.2018 r.

13.92

Użycie w czasie operacji zaćmy retraktorów lub pierścieni źrenicznych

1.01.2019 r.

13.93

Użycie w czasie operacji zaćmy pierścieni dotorebkowych

1.01.2019 r.

13.99

Operacje soczewki – inne

1.01.2019 r.

Strona z plikami w formacie XML

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności