Aktualności

Aktualności Centrali

ICD-9 PL w wersji 5.41

26-03-2019

Opublikowano nową wersję słownika ICD-9 w wersji 5.41.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.41 dotyczą dopisania kodów:

Kod

Nazwa

Data obowiązywania

85.71

Całkowita rekonstrukcja piersi

1.03.2019 r.

85.72

Obustronna rekonstrukcja piersi

1.03.2019 r.

00.663

Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych

1.03.2019 r.

86.961

Neuromodulacja krzyżowa

1.04.2019 r.

86.969

Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji

1.04.2019 r.

13.99

Operacje soczewki – inne

1.04.2019 r.

89.031

Doradztwo dietetyka

1.04.2019 r.

89.039

Porada, personel pomocniczy – inne

1.04.2019 r.

Z dniem 31.03.2019 r. przestają obowiązywać kody:

  •  86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
  •  13.9 Inne operacje soczewki„
  •  89.03 Porada, personel pomocniczy

Strona z plikami w formacie XML

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Pliki do pobrania

Wszystkie aktualności