Aktualności

Aktualności Centrali

Ile wydaliśmy na leczenie w 2022 roku? Nowy raport NFZ

Ważne!
18-09-2023
  • Podsumowaliśmy koszty leczenia pacjentów w 2022 r.

  • Nasi specjaliści przeanalizowali świadczenia medyczne i refundację leków.

  • Z danych wynika, że 80% budżetu na świadczenia i leki jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne 20% najbardziej potrzebującej populacji.

Specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia policzyli koszty leczenia pacjentów w 2022 roku. Analiza dotyczyła świadczeń medycznych i leków.

Często słyszymy pytanie o to, ››na co idą moje składki zdrowotne‹‹. W najnowszym raporcie analityków NFZ odpowiadamy na to pytanie. Nasze wyliczenia dokładnie pokazują, jak w imieniu wszystkich ubezpieczonych, gospodarujemy środkami na zdrowie. Z danych wynika, że na leczenie pacjentów w publicznym systemie wydajemy coraz więcej – podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Raport w praktyce pokazuje również, jak działa solidaryzm społeczny, na którym opiera się polski system ochrony zdrowia.

Co to jest solidaryzm społeczny?

W Polsce mamy solidaryzm społeczny w ochronie zdrowia. Sprowadza się on do prostej zasady, że każdy obywatel, niezależnie od wieku, stanu zdrowia, płci i przede wszystkim bez względu na wysokość płaconej składki zdrowotnej, powinien otrzymać pomoc medyczną.

– Główną zasadą solidaryzmu społecznego jest bieżące finansowanie opieki zdrowotnej osobom chorym ze składki zdrowotnej, którą opłacają również osoby zdrowe. To oczywiście duże uproszczenie, ale pokazuje mechanizm działania solidaryzmu – wyjaśnia Dariusz Dziełak, dyrektor Biura Partnerstwa Publicznego i Innowacji w Centrali NFZ.

Zespół analityków NFZ zebrał dane z 2022 roku i lat poprzednich. Specjaliści policzyli, ile kosztowało leczenie Polaków, w tym koszty świadczeń medycznych i leków. Analiza pokazuje, jak w praktyce działa solidarnym społeczny.

Wydajemy więcej na leczenie pacjentów w publicznym systemie

Na świadczenia medyczne i leki, które można dopasować do konkretnego pacjenta lub świadczenia, NFZ wydał w 2022 roku ponad 110 mld zł. To o przeszło 27 mld zł więcej niż w 2021 r. Na leczenie 100 „najdroższych” pacjentów przeznaczono 218 mln zł. W 2015 r. było to niecałe 128 mln zł.

WAŻNE!

Słowem „najdroższy” – wyłącznie na potrzeby raportu – analitycy nazwali pacjentów, za których leczenie NFZ zapłacił najwięcej. Jednocześnie są to najciężej chorzy pacjenci, którzy wymagali np. kosztownych terapii lekowych.

– Potwierdziło się, że znacząca część środków jest przeznaczana na dość niewielką liczbę pacjentów. Ciekawym jest fakt, że w analizowanym obszarze, jak w wielu innych, obserwujemy tzw. Zasadę Pareta: 80% budżetu jest przeznaczane na potrzeby zdrowotne 20% najbardziej potrzebującej populacji. Wniosek płynący z analizy rozkładu kosztów na populację może być dla wielu osób dość zaskakujący. Okazuje się, że niemal 31,5 mld złotych przeznaczamy na świadczenia dla – uwaga – 1% populacji (mieszkańców naszego kraju) – komentuje Filip Urbański, dyrektor Departamentu Analiz, Monitorowania Jakości i Optymalizacji Świadczeń w Centrali NFZ.

Jeśli zatem uszeregujemy mieszkańców Polski pod względem kosztu leczenia od „najdroższych” do „najtańszych”, to koszt leczenia 1% „najdroższych pacjentów” wynosi 31,5 mld zł z analizowanych 110 mld zł.

Kto najczęściej korzysta z leczenia?

Analitycy NFZ porównali też wiek i płeć pacjentów z kosztami ich leczenia. Z analizy wynika, że najwięcej środków na leczenie NFZ wydaje na pacjentów w grupach:

  • 60-64 lata
  • 65-69 lata
  • 70-74 lata.

Po szczegóły do „Zdrowych Danych”

Nowy raport monitoringowy NFZ znajdziesz w portalu „Zdrowe Dane”.

POZNAJ NOWY RAPORT NFZ: Wartość refundacji świadczeń i leków w 2022 r.

Portal „Zdrowe Dane” powstał w 2019 roku. Dane, które gromadzimy w portalu, są podzielone na cztery części:

  • Raporty: to opracowania cykliczne lub okazjonalne, które dotyczą wybranych chorób lub hospitalizacji i działalności POZ. Podstawą do przygotowania raportów są dane, które gromadzi NFZ
  • Zestawienia: publikacje danych, które powstały na zlecenie innych instytucji
  • Monitorowanie: publikacje, które pokazują, jak zmiany dotyczące np. finansowania świadczeń wpływają na realizację tych świadczeń
  • Porównanie placówek: to dane, które mówią o tym, jak wygląda leczenie konkretnych chorób w konkretnych placówkach medycznych.
Wszystkie aktualności