Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

09-10-2007

NFZ informuje, że obowiązek przesyłania zestawień składek na ubezpieczenie zdrowotne, pobranych z uwzględnieniem obniżenia (...) został zniesiony art. 1 pkt 44 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 166 poz. 1172) poprzez uchylenie ust. 4-6 w art. 83 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (D.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Ostatnim miesiącem sprawozdawczym był wrzesień 2007 r.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 0-22 572 61 64, 0-22 572 61 69.


źródło - Departament Spraw Świadczeniobiorców
Dodany: 9.10.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 3.02.2014 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności