Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

14-01-2004

Sytuacja Narodowego Funduszu Zdrowia i strategia zarządzania firmą w najbliższych miesiącach - to główne tematy poruszone podczas poniedziałkowego (12. stycznia) spotkania prezesa Krzysztofa Panasa z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy NFZ.

Prezes Panas poinformował związki, że zaprzestano prac nad restrukturyzacją Centrali NFZ. Dodał, że kontynuowane będą jedynie prace zmierzające do oddzielenia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego od Centrali. Kroki te związane są z niedawnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ z ustawą zasadniczą.

Związek zawodowy poinformował o powołaniu 8-osobowego zespołu negocjacyjnego i poprosił o powołanie podobnego ciała ze strony Funduszu. Obydwa zespoły miałyby się zająć pracami nad regulaminem wynagrodzeń. Zaproponował, aby regulamin obowiązywał na mocy zarządzenia, a nie uchwały. Prezes Krzysztof Panas przychylił się do propozycji. Zastrzegł jednak, że regulamin taki obowiązywałby do 31. grudnia br.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 14.01.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 15.01.2004 r. Piotr Kalinowski
Wszystkie aktualności