Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

10-02-2004

Warszawa, 10. lutego 2004 r.

Informacja w sprawie sfinansowania porozumienia z lekarzami rodzinnymi

Zgodnie z porozumieniem z dnia 6 stycznia 2004 r. z lekarzami Porozumienia Zielonogórskiego, transport sanitarny oraz całodobowa opieka stacjonarna i wyjazdowa są kontraktowane jako osobne świadczenia. W drodze konkursu ofert i rokowań mogą być one kontraktowane nie tylko przez lekarzy rodzinnych, ale także przez innych świadczeniodawców.
Realizacja tego zapisu porozumienia wymaga dodatkowych środków finansowych. Pieniądze na ten cel miały pochodzić w znacznym stopniu spoza budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, między innymi z budżetu Ministra Zdrowia oraz - 100 milionów złotych - z budżetu państwa, którą to kwotę zaakceptował Senat, ale propozycja ta nie znalazła aprobaty Sejmu.
Ostateczny koszt realizacji porozumienia z 6 stycznia br. to 300 milionów 351 tysięcy złotych. 65 milionów złotych przekazał Minister Zdrowia, pozostałe środki (78% całej kwoty) pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Aby je wygospodarować, konieczna była zmiana planu finansowego NFZ. Prezes Funduszu przedstawił propozycje zmian w planie finansowym Ministrowi Zdrowia i Ministrowi Finansów i uzyskał akceptację, co umożliwiło podjęcie ustawowej procedury: Zarząd NFZ w drodze uchwały złożył do Rady Funduszu wniosek o wystąpienie do Ministra Zdrowia o zmianę planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok. Po akceptacji wniosku przez Radę, zmieniony plan finansowy będzie mógł być zatwierdzony przez ministrów zdrowia i finansów.

Ponieważ zaproponowane przez Prezesa Funduszu zmiany zostały uzgodnione z MZ i MF, możliwe było przekazanie środków do oddziałów wojewódzkich NFZ w celu jak najszybszego przystąpienia do podpisywania zgodnych z porozumieniem umów i aneksów ze świadczeniodawcami.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 10.02.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.02.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności