Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

23-04-2004

Warszawa, 23. kwietnia 2004 r.

Informacja

Narodowy Fundusz Zdrowia - na zlecenie Ministerstwa Zdrowia - rozpoczyna realizację trzech programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia, profilaktyki raka szyjki macicy oraz edukacyjno-diagnostycznego programu prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Fundusze na prowadzenie programów przekazał resort zdrowia.

Choroby układu krążenia są zarówno w naszym kraju, jak i na świecie, główną przyczyną zgonów. Jednak w przypadku Polski umieralność z powodu tych schorzeń jest jedną z najwyższych w Europie. Tylko w roku 2001 zmarło na nie 173 tys. osób ustalając tym samym współczynnik umieralności na poziomie 44,9 na 10 tys. mieszkańców.

Rak szyjki macicy jest u kobiet drugim co do częstotliwości występowania nowotworem. Z szacunków wynika, że każdego roku zapada na tę chorobę ok. 4 tys. Polek. Także w przypadku tego schorzenia współczynnik zachorowalności (10 na 100 tys. mieszkańców w 2000 roku) jest jednym z najwyższych na naszym kontynencie. W skali światowej plasujemy się między Meksykiem a Peru. Wyjątkowo wysoka jest też umieralność. Jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku współczynnik ten był podobny w Polsce i Finlandii. Obecnie, w naszym kraju każdego roku umiera na tę chorobę ok. 2 tys. Polek. W Finlandii współczynnik spadł do 2-3 osób na 100 tys.

Tak zwana przewlekła obturacyjna choroba płuc to dwa, często występujące razem schorzenia – przewlekłe zapalenia oskrzeli i rozedma płuc. Ich najczęstszą przyczyną jest palenie papierosów. Schorzenie prowadzi do upośledzenia wymiany gazowej w płucach, czego następstwem jest niedotlenienie organizmu, niewydolność krążenia i tzw. zespół serca płucnego.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 23.04.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 28.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności