Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

23-04-2004

Warszawa, 23 kwietnia 2004

 

Informacja

 

Według wstępnych danych Narodowy Fundusz Zdrowia wykonał plan finansowy I kwartału 2004 roku z dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 193 mln zł. Złożyły się na to m.in. większe o 172 mln zł od zakładanych wpływy z ZUS i KRUS oraz oszczędności w kosztach administracyjnych funkcjonowania Centrali i Oddziałów NFZ- 12 mln zł.

Ubiegły rok Narodowy Fundusz Zdrowia zamknął ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 608 mln zł. Główną przyczyną ujemnego wyniku było przekroczenie planowanych kosztów refundacji leków o 518 mln zł.

Roszczenia świadczeniodawców w związku z realizacją "ustawy 203", będące przedmiotem spraw sądowych, wynoszą według stanu na 31 marca br. 1,8 mld zł.

Łączne koszty tak zwanych nadwykonań świadczeń zdrowotnych w 2003 roku, według sprawozdań składanych przez zakłady opieki zdrowotnej do oddziałów NFZ, wynoszą 706,8 mln zł.

Ostateczne dane dotyczące realizacji planu NFZ w I kwartale bieżącego roku znane będą na przełomie maja i czerwca po zamknięciu rozliczeń ze świadczeniodawcami.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 23.04.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności