Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

05-07-2004

Dotyczy: zmian w katalogach świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego oraz zmiany ceny maksymalnej punktu rozliczeniowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zarząd Narodowego Funduszu Zdrowia przyjął uchwały w sprawie ustalenia katalogów świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego oraz w sprawie zmiany ceny maksymalnej punktu rozliczeniowego w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Na podstawie przesyłanych przez świadczeniodawców propozycji oraz wypracowanych w trakcie spotkań z konsultantami krajowymi, przedstawicielami pracodawców oraz innymi środowiskami medycznymi rozwiązań wprowadzono szereg zmian w katalogach świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego. Wprowadzono szereg nowych procedur, m.in. w dziedzinie pediatrii, chirurgii naczyniowej , pulmonologii, kardiochirurgii. Dokonano także korekty w zakresie katalogu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie hematologii i onkologii, w tym katalogu świadczeń w zakresie radioterapii. Podwyższono wartość punktową części świadczeń, które w opinii konsultantów były niedofinansowane.

Dokonano także korekty w zakresie katalogu świadczeń onkologicznych - chemioterapia oraz w katalogu onkologicznych programów lekowych. Zmienione katalogi obowiązują od 1 lipca 2004 r.

Od 1 lipca 2004 r. maksymalna cena punktu rozliczeniowego w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej została podniesiona o 1 zł i wynosi 9 zł.

Marek Kowina
p.o. Dyrektora Departamentu Świadczeń Zdrowotnych


źródło - Departament Świadczeń Zdrowotnych
Dodany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności