Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych uprawnionych do wystawiania recept na leki refundowane

31-12-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że z dniem 12 grudnia 2015 roku został zniesiony obowiązek zawierania nowych umów na wystawianie recept na leki refundowane z osobami uprawnionymi.

Dla osób uprawnionych, które posiadają aktualną umowę na wystawianie recept refundowanych, zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, zasady pobierania numerów recept refundowanych nie ulegają zmianie. Dotychczasowe umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2016 roku. Przed tym terminem konieczne będzie zaktualizowanie swoich danych w portalu.

Dla osób uprawnionych, które są zatrudnione u świadczeniodawców zasady zaopatrywania w numery recept nie ulegają zmianie.

Osoby uprawnione, które nie korzystały dotąd z możliwości wystawiania recept refundowanych, aby skorzystać z tego uprawnienia, powinny zapoznać się z poniższą instrukcją.

Instrukcja

Osobą uprawnioną jest osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą refundacyjną oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wykazy miejsc, w których można złożyć dokumenty i uzyskać szczegółowe informacje, dostępne są na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

źródło - Departament Gospodarki Lekami

Wszystkie aktualności