Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja dla świadczeniodawców

14-03-2005

Warszawa, 14. marca 2005 r.

 

INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

 

W związku z pytaniami kierowanymi przez świadczeniodawców do NFZ, Centrala Funduszu informuje, że nie wprowadza żadnych zmian w systemie rozliczeń finansowych za świadczenia zdrowotne. Działania podejmowane przez Fundusz mają na celu uporządkowanie sprawozdawczości przekazywanej przez świadczeniodawców do oddziałów wojewódzkich NFZ.

Celem tych działań jest, aby sprawozdanie z wykonania umowy miało taką samą formę jak przekazywany dotychczas "Raport statystyczny", ale obejmowało te świadczenia, które wykonano w ramach umowy.

Świadczenia wykonane ponad umowę (tzw. nadwykonania) nadal będą wykazywane przez świadczeniodawców w "Raporcie statystycznym" i rozliczane w rachunku narastającym na dotychczasowych zasadach.

W sytuacjach, w których wprowadzenie w życie zunifikowanej sprawozdawczości wymaga dostosowania systemu informatycznego, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ ustalą ze świadczeniodawcami harmonogram ujednolicenia dokumentacji i będą go wdrażać sukcesywnie, tak aby proces ten był zakończony do grudnia 2005 r.


źródło - Biuro Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 14.03.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.04.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności