Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja dla świadczeniodawców

24-11-2006

Informacja dotycząca przekazywania przez świadczeniodawców danych sprawozdawczych w roku 2007

Nowelizacja rozporządzenia

Trwa obecnie proces nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców (…) Prace z tym związane są już w ostatniej fazie konsultacji i można przewidywać, że w najbliższych dniach nowelizacja zostanie podpisana i opublikowana.
Nowelizacja nie przewiduje radykalnych zmian, jeżeli chodzi o zakres danych gromadzonych i przekazywanych przez świadczeniodawców, choć dokonuje się dzięki niej pewnego uporządkowania pojęć i doprecyzowania wymagań. Natomiast w zdecydowanie większym stopniu zmienia się format komunikatów sprawozdawczych zdefiniowanych w załączniku nr 8 do rozporządzenia. W uzgodnieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia ich struktura została ujednolicona i przystosowana do procesów automatyzacji wymiany danych.

Komunikaty "ramowe" i "szczegółowe"

Warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie definiuje podstawowy zakres danych wymaganych w sprawozdaniach od świadczeniodawców, a ostateczny zakres informacji, obejmujący także dane wymagane przy rozliczeniach, może zgodnie z rozporządzeniem zostać rozszerzony przez płatnika. Komunikaty zdefiniowane w rozporządzeniu można więc nazywać "podstawowymi" lub "ramowymi", natomiast wymagane przez NFZ od świadczeniodawców - komunikatami "szczegółowymi".
Natychmiast po opublikowaniu ostatecznej wersji rozporządzenia przez Ministra Zdrowia Prezes NFZ wyda zarządzenie, w którym zdefiniowane zostaną komunikaty szczegółowe. Będą to komunikaty jednolite dla wszystkich oddziałów, niezależne od dostawców systemu informatycznego.

Termin wejścia w życie

Zgodnie z zapisami rozporządzenia większość komunikatów sprawozdawczych ma zacząć obowiązywać od początku roku 2007. Stanowi to duże wyzwanie informatyczne nie tylko dla świadczeniodawców, ale i dla NFZ. Konieczne jest dostosowanie systemów oddziałowych do nowych formatów komunikatów. Podjęto już stosowane działania, jednak krótki termin wdrożenia narzucony przez Ministra Zdrowia wymagać będzie zgodnej współpracy wszystkich stron.
Szczególnie istotne znaczenie będzie to miało w przypadku świadczeniodawców, którzy będą chcieli zrezygnować ze stosowania oprogramowania służącego do przekazywania danych, udostępnianego przez NFZ. Celem rozporządzenia jest właśnie umożliwienie dowolnym systemom informatycznym działającym u świadczeniodawców na bezpośrednie przekazywanie danych do systemów w oddziałach NFZ. Zachęcamy do podjęcia odpowiednich działań w tym zakresie jak najszybciej, choć na początku roku będą jeszcze dostępne bezpłatne wersje "Pakietu świadczeniodawcy" i "KS-SWD".

Oprogramowanie udostępniane przez NFZ

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami NFZ zamierza odejść w połowie roku 2007 od bezpłatnego udostępniania programów rozliczeniowych "Pakiet świadczeniodawcy" i "KS-SWD". Po tym czasie świadczeniodawcy będą musieli zdecydować się na korzystanie z wybranego przez siebie oprogramowania oferowanego na rynku.
Jeżeli świadczeniodawca wykorzystuje do organizacji procesów wewnętrznych już teraz oprogramowanie innego dostawcy lub zamierza to zrobić w najbliższej przyszłości, to należy uwzględnić możliwości, jakie powstają od początku roku 2007 dzięki wejściu w życie rozporządzenia definiującego wymianę danych z NFZ w "otwartych" (jawnych) formatach.

Wdrożenie nowych komunikatów sprawozdawczych

Rozporządzenie ministra zdrowia definiuje następujące komunikaty (wraz z komunikatami zwrotnymi):
1) świadczenia (dotyczy większości świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych)
2) zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
3) deklaracje POZ i medycyny szkolnej
4) porady POZ
5) zbiorcze zestawienie świadczeń POZ
6) kolejki
Jedynie komunikat dotyczący kolejek ma przesunięty na 1 kwietnia 2007 r. termin wejścia w życie. Pozostałe powinny umożliwiać przekazywanie danych dotyczących całego roku 2007. NFZ zamierza dotrzymać terminów wynikających z tych wymagań, jednak w związku z wyjątkowo krótkim czasem przeznaczonym na ich realizację musi przyjąć pewne priorytety i ograniczenia.
Najważniejsze będzie przygotowanie oddziałów do odbioru dwóch pierwszych komunikatów, gdyż dane przekazywane w ich ramach powinny mieć ciągłość numeracji identyfikatorów od początku roku. Planowane jest przygotowanie odpowiednich narzędzi na koniec stycznia, tak by możliwe było przekazanie kompletu styczniowych danych do 10 lutego.
Także przekazywanie danych o deklaracjach w otwartych formatach powinno być przygotowane do końca stycznia, jednak zadanie to będzie miało niższy priorytet, gdyż dane kapitacyjne mogą być sprawozdawane różnymi narzędziami w różnych miesiącach. Może się wobec tego okazać, że w pierwszych miesiącach konieczne będzie ich przekazywanie przy pomocy dotychczasowych, bezpłatnych programów.
Natomiast pozostałe dane wymagane w ramach prowadzenia POZ świadczeniodawcy powinni wprawdzie rejestrować w swoich systemach od początku roku, jednak ponieważ nie służą one bezpośrednio do finansowego rozliczenia świadczeń, obowiązek ich przekazania do NFZ być może zostanie przesunięty o jeden lub dwa miesiące. Odpowiedni komunikat informacyjny w tej sprawie zostanie udostępniony na stronach internetowych NFZ z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Dalsze wyjaśnienia i dyskusje

Dalsze informacje dotyczące komunikatów sprawozdawczych można będzie znaleźć na forum dyskusyjnym NFZ pod adresem http://dyskusje.nfz.gov.pl. Aby móc w nich uczestniczyć należy najpierw zarejestrować się na forum klikając na link "Rejestracja" w górnej części strony, pod jej tytułem.


źródło - Biuro Informatyki
Dodany: 24.11.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 31.08.2007 r. Grzegorz Furgał
Wszystkie aktualności