Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja MZ dotycząca udzielania świadczeń opieki zdrowotnej oraz pracy aptek ogólnodostępnych w dniu 12 listopada 2018 r.

08-11-2018

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ustawa z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu  Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 2117), wymaga, by w dniu 12 listopada 2018 r.:

1. Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (a więc wszystkie świadczenia szpitalne i świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np.: świadczenia specjalistyczne, w tym stomatologiczne, świadczenia z zakresu rehabilitacji, które były zaplanowane do udzielenia albo realizacji na dzień 12 listopada 2018 r.), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem, były udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według planu.

W celu udzielania ww. świadczeń świadczeniodawcy powinni zapewnić w dniu 12 listopada 2018 r. pracę wszystkich osób, które są niezbędne dla udzielania przedmiotowych świadczeń (np.: rejestracji w poradni, ale niekoniecznie całego pionu administracyjnego, czy kadrowego, jeżeli nie jest on konieczny do nieprzerwanego udzielania świadczeń w tym dniu – decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca), przy zapewnieniu udzielenia innego dnia wolnego od pracy albo dodatkowego wynagrodzenia – jak za pracę w święto – zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz prawa pracy.
Powyższe oznacza, że w dniu 12 listopada 2018 r. nie pracują świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  oraz podmioty wykonujące działalność leczniczą, które nie mają umów z Narodowym Funduszem Zdrowia (tzw. prywatne), jak również Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub stacje sanitarno-epidemiologiczne. Jeśli poradnia jest jednocześnie poradnią POZ i  poradnią specjalistyczną, to pracuje w zakresie świadczeń specjalistycznych.  
W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

2. Apteki ogólnodostępne, które w ciągu roku pełnią dyżury w dni wolne od pracy również pracują w dniu 12 listopada 2018 r. – jak w każdym innym dniu wolnym od pracy. 
Powyższe oznacza, że dyżurują w dniu 12 listopada 2018 r. wszystkie te apteki, które dyżurują w ciągu roku w inne dni ustawowo wolne od pracy. 

Odpowiedzi na pytania szczegółowe dotyczące:
1. Jakie podmioty lecznicze będą otwarte 12.11.2018 r.?
W tym dniu przyjmować pacjentów, według wcześniej zaplanowanego harmonogramu, będą szpitale oraz placówki udzielające świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, np. poradnie specjalistyczne czy placówki rehabilitacji. Zamknięte będą gabinety lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Czy wszyscy pracownicy placówek, które udzielają świadczeń w dniu 12.11.2018 r. muszą w tym dniu przyjść do pracy?
Decyzja dotycząca obsady w dniu 12.11.2018 r. zależy od pracodawcy. W pracy powinni być obecni pracownicy, których obecność jest wymagana do udzielenia świadczeń. Z dnia wolnego skorzystać mogą np. niektórzy pracownicy administracji czy kadr.

3. Czy placówki, które nie posiadają kontraktu z NFZ, np. gabinety prywatne, będą otwarte 12.11.2018 r.?
Obowiązek udzielania zaplanowanych świadczeń dotyczy wyłącznie placówek, które posiadają kontrakt z NFZ. Pracownicy gabinetów prywatnych mają dzień wolny od pracy.

4. Skoro zamknięte są gabinety POZ, gdzie można uzyskać pomoc 12.11.2018 r.?
POZ w dniu 12.11. 2018 r. nie pracuje (tak jak każdą niedziele i święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy). Wtedy pacjent - w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które nie jest stanem nagłym, pomoc udzielana będzie pacjentom przez podmioty realizujące świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

5. Czy 12.11.2018 r. będą otwarte apteki?
12.11.2018 r. otwarte będą apteki dyżurne - tak jak w niedziele i święta  oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

6. Jakie wynagrodzenie przysługuje lekarzom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę za pracę 12.11.2018 r. ?
Za pracę 12.11.2018 r. lekarzom przysługuje inny dzień wolny od pracy, który powinien być udzielony w trakcie okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy udzielenie takiego dnia wolnego od pracy nie będzie możliwe, wówczas lekarz powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia w wysokości 100% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w święto.

7. Czy 12.11.2018 r.  będą otwarte Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa albo stacje sanitarno-epidemiologiczne?
RCKiK i stacje sanitarno - epidemiologiczne nie posiadają kontraktu z NFZ  - w związku z czym nie pracują  12.11.2018 r.

8. Mam na 12.11.2018 r. zaplanowany zabieg/wizytę u specjalisty. Czy w wyniku wejścia w życie ustawy zostanie on odwołany?
Zbieg ani wizyta nie będzie odwołany, o ile jest to zabieg/wizyta w szpitalu albo w zakresie ambulatoryjne opieki specjalistycznej (poradnia) lub rehabilitacji. Dotyczy to także świadczeń stomatologicznych. 

9. Czy jeśli w poradni jest POZ i specjaliści (ginekologia) i nie ma wizyt na ten dzień, to czy poradnia pracuje?
Jeśli nie ma zaplanowanych porad/zabiegów/wizyt w poradni specjalistycznej na dzień 12.11.2018 r. to poradnia ta może być zamknięta.

10. Czy będzie wykaz poradni które tego dnia pracują?
Nie, ustawa nie przewiduje wydania takiego wykazu.

11. Jeśli POZ nie pracuje, to co z transportem sanitarnym pacjentów, którzy na 12.11.2018 r. mają zaplanowane wizyty w szpitalu?
Jeżeli ustalony wcześniej termin realizacji zlecenia na transport sanitarny (niezależnie czy na poziomie POZ, AOS czy SZP) wypada w dniu 12.11.2018 r., to taki transport powinien zostać zrealizowany na dotychczasowych zasadach. Transport jest bowiem odrębnym świadczeniem do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.    

Link do informacji Ministerstwa Zdrowia

źródło - Ministerstwo Zdrowia

Wszystkie aktualności