Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja prasowa

22-08-2007

W związku z doniesieniami prasowymi w sprawie dopłat do leczenia stomatologicznego Biuro Komunikacji Społecznej informuje, że projekt odpowiedniego zarządzenia Prezesa NFZ przewiduje następujące zasady udzielania świadczeń:

  • Lekarz dentysta wykonuje w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia bezpłatne świadczenia określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do tych świadczeń (DzU z 2004 r., nr 261 poz. 2601).
  • Lekarz dentysta może wykonać osobie ubezpieczonej w NFZ plombę w standardzie innym niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia za określoną dopłatą.
    Dopłata równa jest różnicy pomiędzy ceną jednostkową świadczenia z użyciem materiałów innych niż gwarantowane a ceną jednostkową świadczenia z użyciem materiałów gwarantowanych w ramach umowy z Funduszem.
  • Materiały stomatologiczne, o których mowa, są wymienione w załącznikach nr 2, 4, 6 do wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia
  • Lekarz dentysta, który zamierza udzielać świadczeń za dopłatą, jest zobowiązany wywiesić w gabinecie w widocznym miejscu cennik świadczeń z użyciem materiałów innych niż gwarantowane oraz wykaz gwarantowanych świadczeń lekarza i materiałów stomatologicznych.
  • Osoba ubezpieczona potwierdza pisemnie w gabinecie lekarza zgodę na wykonanie świadczenia w innym standardzie niż określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ został skierowany do konsultacji społecznych, których termin mija 3 września br.


źródło - Biuro Komunikacji Społecznej
Dodany: 22.08.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.09.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności