Aktualności

Aktualności Centrali

Instrukcja wyszukiwania placówek realizujących program lekowy Leczenie pacjentów z chorobami siatkówki – AMD i DME

03-01-2023

W celu wyszukiwania placówek realizujących świadczenia z zakresu programu lekowego należy w wyszukiwarce:

I. „Gdzie się leczyć”:

  1. wybrać zakładkę „Inne” a potem „Programy lekowe”, następnie
  2. w polu „nazwa programu” rozpocząć wpisywanie słów: „siatkówki” lub „AMD” bądź „DME”, wyszukiwarka wówczas podpowie właściwą nazwę programu bądź te z dostępnej listy rozwijanej wybrać program „Leczenia pacjentów z chorobami siatkówki (AMD, DME)”.
  3. W kolejnym kroku należy wybrać dodatkowe parametry miejsca w którym ma się obywać udzielanie wskazanego świadczenia – województwo, powiat, miejscowość, ulicę lub nazwę konkretnego świadczeniodawcy.
  4. W wynikach pojawią się placówki medyczne, które aktualnie realizują wskazany program lekowy wraz z danymi teleadresowymi, w tym telefonem do rejestracji.

II. „Informator o Terminach leczenia”:

  1. w polu „jakiego świadczenia szukasz” rozpocząć wpisywanie słów: „siatkówki” lub „AMD” bądź „DME”, wyszukiwarka wówczas podpowie właściwą nazwę programu „Leczenia pacjentów z chorobami siatkówki (AMD, DME)”.
  2. W kolejnym kroku należy wybrać dodatkowe parametry miejsca, w którym ma się obywać udzielanie wskazanego świadczenia – województwo lub/i miejscowość, ewentualnie rozszerzyć dodatkowe opcje wyszukiwania, w których można wpisać także konkretny szpital/przychodnię, miejsce udzielania świadczeń czy ulicę.
  3. W wynikach pojawią się placówki medyczne, które aktualnie realizują wskazany program lekowy oraz ich dane teleadresowe.

Ponadto można się skontaktować z całodobową infolinią Telefoniczną Informacją Pacjenta pod numerem 800-190-590, gdzie konsultanci także udzielą informacji na temat placówek realizujących leczenie w ramach programu lekowego Leczenia pacjentów z chorobami siatkówki.

Wszystkie aktualności