Aktualności

Aktualności Centrali

Jednolite wagi sprawdzeń dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego

13-11-2020

Od 1 listopada 2020 r. zostają ustawione jednolite wagi sprawdzeń dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, ujednoliceniu ulegają sprawdzenia dotyczące wpisów na listy oczekujących.

1. DLA ENDOPROTEZOPLASTYKI PIERWOTNEJ

 

 

 

 

             

a. dla ankiety rozliczeniowej

 

 

 

 

             

59001017 -  waga sprawdzenia – K  krytyczny

 

 

 

             

59001018 -  waga sprawdzenia – K krytyczny

 

 

 

             

59001019 -  waga sprawdzenia  – K krytyczny

   

b. dla ankiety innej grupy JGP

                     

59001020 - waga sprawdzenia – K   krytyczny

             

59001021 - waga sprawdzenia K   krytyczny  

             

59001022 - waga sprawdzenia – K  krytyczny  

2. DLA ENDOPROTEZOPLASTYKI REWIZYJNEJ

                     

a. dla ankiety rozliczeniowej

                     

59001024 - waga sprawdzenia K  krytyczny

         

59001025 -  waga sprawdzenia – K  krytyczny

         

      b. dla ankiety innej grupy JGP

   

   

               

59001026  waga sprawdzenia – K  krytyczny

           

59001027 waga sprawdzenia – K  krytyczny

           

Ustawienie wszystkich sprawdzeń z wagą sprawdzenia K krytyczny jest możliwe dzięki
wprowadzeniem nowych wyłączeń, tj dla. świadczeń:

                   
  • z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu hospitalizacja – pakiet onkologiczny (03.4580.930.02),
           
  • z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu hospitalizacja – świadczenia diagnostyki
    i leczenia onkologicznego – poza pakietem onkologicznym (03.4580.998.02).

Sprawdzenia 59001019 i 59001022 pozwolą również poprawnie obsługiwać świadczenia realizowane
na bieżąco.

Sprawdzenia 59001019 i 5900102 obsługują również trybów przyjęcia innych niż nagły, poza kolejnością,
przeniesienie z innego szpitala.

Wszystkie aktualności