Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

29-09-2004

Komunikat

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że świadczeniodawcy, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2004 r., mogą do dnia 15 października 2004 r. złożyć pisemne oświadczenie, że pozostają związani tą umową.

W przypadku niezłożenia takiego oświadczenia, ww. umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych ulegnie rozwiązaniu z mocy prawa z dniem 31 grudnia 2004 r.

Oświadczenia składa się do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.*

W przypadku rodzaju świadczeń "lecznictwo uzdrowiskowe" oświadczenia należy kierować do Departamentu ds. Służb Mundurowych Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186.

* Podstawa prawna: art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135).


źródło - Departament Organizacyjno-Prawny
Dodany: 29.09.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 7.10.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności