Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

08-11-2004

Uprzejmie informujemy, że Świadczeniodawcy, którzy związani są z Narodowym Funduszem Zdrowia umową o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz wnioskują o zawarcie analogicznej umowy na 2005 rok, winni postąpić według następujących zasad:

  • Jeśli dane zawarte w złożonej elektronicznej ofercie na rok 2004 nie uległy zmianie to, świadczeniodawca taki składa oświadczenie oraz wypełnia elektroniczną - pozbawioną ankiet - wersję oferty,
  • Jeśli stan faktyczny uległ zmianie, świadczeniodawca zobowiązany jest przygotować materiały ofertowe w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w zarządzeniu nr 4/2004 z dnia 13.10.2004 Prezesa NFZ, wypełniając całą ofertę elektroniczną wraz z ankietami,

Ponadto świadczeniodawca, który po raz pierwszy ubiega się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zobowiązany jest przygotować materiały ofertowe w wersji papierowej i elektronicznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w wyżej przytoczonym zarządzeniu.

Zapytanie ofertowe z ankietami oraz bez ankiet będą umieszczone na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Oddziały NFZ są zobowiązane do opisania umieszczonych zapytań ofertowe z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, tak aby były one w łatwy sposób rozróżniane.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 8.11.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 15.11.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności