Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

12-04-2005

Warszawa, 12. kwietnia 2005 r.

Komunikat

W dniu 12. kwietnia 2005 r. w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia odbyło się spotkanie z przedstawicielami firm farmaceutycznych oraz konsultantami krajowymi w sprawie ustalenia zasad współpracy przy formułowaniu i wdrażaniu nowych programów terapeutycznych.
Zaproszenie do spotkania zostało skierowane do tych firm, które składały w NFZ wnioski o wdrożenie nowego, bądź modyfikację funkcjonującego, programu terapeutycznego finansowanego przez Fundusz.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Andrzej Gładysz, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych, prof. dr hab. Maciej Krzakowski, Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. dr hab. Grażyna Rydzewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie gastroenterologii, prof. dr hab. Jacek Szechiński, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii, przedstawiciele następujących firm:

1. Pierre Fabre Medicament
2. Ferring Pharmaceuticals Polska
3. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
4. Merc Sp. z o.o.
5. Izba Gospodarcza "Farmacja Polska"
6. Pfizer Corporation
7. Schering AG
8. Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o.
9. Glaxo Smith Kline Pfarmaceuticals S.A.
10. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.
11. Janssen-Cilag Sp. z o.o.
12. Wyeth
13. Genzyme GmbH Sp. z o.o.
14. Schering-Plought Central East AG
15. Novaris Poland Sp. Z o.o.
16. Solvay Pharmaceuticals GmbH
17. Roche Polska Sp. z o.o.
18. UCB Pharma Sp. z o.o.
19. Sanofi
20. Eli Lilly Sp. z o.o.
21. Biomed-Lublin
22. Gedeon Richter Ltd.
23. Servier Polska Sp. z o.o.
24. Amgen Sp. z o.o.
25. MSD Polska Sp. z o.o.
26. Seron
27. Alfa Wassermann
28. Biomem-Warszawa
29. Fujisawa GmbH Sp. z o.o.
30. Stowarzyszenie Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
oraz Prezes NFZ Jerzy Miller i zastępca Prezesa do spraw Medycznych Michał Kamiński.

Podczas spotkania został wstępnie omówiony projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie sposobu opracowywania nowych programów terapeutycznych (lekowych). Prezes Funduszu zwrócił się z prośbą do przedstawicieli firm farmaceutycznych o przekazanie uwag do przedstawionego sposobu postępowania.

Propozycja NFZ, aby było to pierwsze z cyklu spotkań, mających określić reguły wspólnego działania producentów leków i płatnika reprezentującego racje i interesy ubezpieczonych, spotkała się z aprobatą przedstawicieli firm farmaceutycznych. Uczestnicy spotkania wyrażali zadowolenie z nawiązania takiej formy kontaktów i deklarowali chęć współpracy.


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 12.04.2005 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 21.04.2005 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności