Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

16-10-2006

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz złożył 16 października br. do Zastępcy Prokuratora Generalnego RP Jerzego Engelkinga zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków byłego Zarządu Pomorskiej Regionalnej Kasy Chorych z siedzibą w Gdańsku. Według dotychczasowych ustaleń NFZ, członkowie Zarządu PRKCh w 2003 roku przekroczyli swe uprawnienia przy zawieraniu umowy przelewu wierzytelności. Transakcja dotyczyła przeniesienia na pomorską kasę chorych wierzytelności przysługujących spółce ORFE S.A. w Warszawie w stosunku do firmy Pharmag S.A. na kwotę 10.499.949,23 zł.

Umowa została zawarta bez dokonania badania wierzytelności będących przedmiotem przelewu, zarówno pod względem ich istnienia, jak i wymagalności. Przy jej podpisaniu nie uwzględniono wniosku firmy Pharmag S.A. do Sądu Rejonowego w Gdańsku o otwarcie postępowania układowego. Zawarcie umowy nastąpiło mimo braku możliwości dokonywania takich transakcji przez kasy chorych, co wynikało z ustawy z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Zdaniem szefa NFZ czynności te stanowiły działanie na szkodę interesu publicznego i wypełniły znamiona czynu z art. 231 § Kodeksu karnego.

Jolanta Kocjan
Rzecznik Prasowy NFZ


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 16.10.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.10.2006 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności