Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

23-11-2007

Warszawa, 23 listopada 2007 r.

Komunikat
w sprawie zasad ustalania warunków realizacji umów wieloletnich na okres I - IV 2008 r. w rodzaju - leczenie szpitalne

  1. Ze względu na przyjęcie w 2008 roku dwóch okresów rozliczeniowych kwota zobowiązania w aneksach do umów między oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia a świadczeniodawcami zostaje ustalona na okres czterech miesięcy: 1 stycznia - 30 kwietnia.
  2. Wartość umowy określona na cztery miesiące zawiera kwotę przeznaczoną na wzrost wynagrodzeń w 2008 roku proporcjonalnie do  okresu, na który zostały ustalone warunki finansowe, czyli 1/3 wartości przypadającej na cały rok.
  3. Zasady realizacji świadczeń w rodzaju - leczenie szpitalne zostały określone w zarządzeniu prezesa NFZ nr 102/2008.

źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 23.11.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.03.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności