Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

13-12-2007

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia projekt zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie Nr 80/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 września 2006 roku w sprawie przyjęcia "Szczegółowych materiałów informacyjnych o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz o realizacji i finansowaniu umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne".

Zmiany w rodzaju leczenie szpitalne dotyczą w szczególności organizacji zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych oraz izbach przyjęć. W części wspólnej wymagań wobec świadczeniodawców, w zależności od profilu prowadzonej działalności świadczeniodawca jest zobowiązany do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej, a w szczególności udzielania świadczeń w stanach zagrożenia życia, z uwzględnieniem podziału na komórki organizacyjne specjalności zachowawczych i zabiegowych.

Przedmiotowy projekt został przesłany do zaopiniowania do konsultantów krajowych z poszczególnych dziedzin medycyny.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 13.12.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 5.02.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności