Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

23-01-2008

Komunikat w sprawie zwrotu kosztów świadczeń udzielonych w roku 2007 i niesfinansowanych przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych

Uprzejmie informujemy, że koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych do końca roku 2007 osobom nieubezpieczonym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz art. 12 pkt 2 - 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.), które nie zostały sfinansowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych, będą pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Podstawę prawną takiego rozwiązania stanowić będzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z budżetu państwa, które powinno wejść w życie w najbliższym czasie.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że faktury (wraz z zestawieniami świadczeń) za niesfinansowane świadczenia wykonane w ww. trybie, należy przekazywać do odpowiednich oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Faktury powinny wskazywać jako nabywcę Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, NIP 1070001057, a jako odbiorcę i płatnika właściwy terytorialnie oddział wojewódzki NFZ.


źródło - Biuro Księgowości
Dodany: 23.01.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.03.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności