Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

30-01-2008

Informujemy, że w wyniku porozumienia zawartego w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy przedstawicielami Porozumienia Zielonogórskiego a Prezesem NFZ Panem Jackiem Paszkiewiczem, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie udostępniał bezpłatne oprogramowanie Pakiet Świadczeniodawcy i KS-SWD do końca kwietnia 2008 r.

Przedłużenie terminu udostępniania ww. oprogramowania przez NFZ dotyczy sprawozdawczości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Przypominamy, że od 1 maja 2008 r. każdy podmiot realizujący umowę z NFZ ma obowiązek rozliczać się z płatnikiem za pomocą własnego oprogramowania w otwartym formacie xml.

Uwaga! Udostępnianie przez NFZ bezpłatnego oprogramowania świadczeniodawcom nie oznacza obowiązku dalszego korzystania z PŚ i KS-SWD. Prosimy świadczeniodawców, którzy już wdrożyli nowe oprogramowanie i rozliczają się z NFZ za pomocą otwartych formatów xml, aby nie wycofywali się z nowego sposobu rozliczania i sprawozdawczości. Decydując się na konsekwentne korzystanie z własnego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb oprogramowania, unikną Państwo problemów związanych m.in. z ponownym eksportem danych z miesięcy styczeń - kwiecień z PŚ i KS-SWD do nowej aplikacji zewnętrznej.


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 30.01.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.06.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności