Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

09-06-2008

Komunikat w sprawie podstaw ubezpieczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rozliczeń z tytułu OC.

Informujemy, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi dostosowanie systemów informatycznych, zwanych dalej "SI NFZ", do obsługi dodatkowych, dotychczas nie obsługiwanych podstaw ubezpieczeń określonych w rozporządzeniu.

Dodatkowe podstawy ubezpieczeń które będą obsługiwane przez SI NFZ, sprawozdawane przez świadczeniodawców komunikatem świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) to:

"AL" - osoby, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy
"I" - Świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
"NA" - osoby, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy
"PS" - osoby, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy
"ZA" - osoby, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy
"RP" - osoba nie będąca ubezpieczonym, posiadająca uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy

Dla powyższych podstaw ubezpieczenia, w komunikacie zwrotnym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) SI NFZ będzie przekazywał nowe identyfikatory typów rachunków wg. poniższego zestawienia:

4 - dokument za świadczenia udzielone świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy (jeden rachunek za wszystkie udzielone świadczenia, uprawnienie rozliczane w ramach limitu umowy)
5 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 2 ustawy (jeden rachunek za wszystkie udzielone świadczenia, uprawnienie rozliczane w ramach limitu umowy)
6 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy (jeden rachunek za wszystkie udzielone świadczenia, uprawnienie rozliczane w ramach limitu umowy)
7 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy (jeden rachunek za wszystkie udzielone świadczenia, uprawnienie rozliczane w ramach limitu umowy)
8 - dokument za świadczenia udzielone osobom, którym świadczenia udzielane są bezpłatnie, zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy (jeden rachunek za wszystkie udzielone świadczenia, uprawnienie rozliczane w ramach limitu umowy)
9 - dokument za świadczenia udzielone osobom, nie będących ubezpieczonymi, posiadającymi uprawnienia do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustaw, o których mowa w art. 12 pkt 9 ustawy

Jednocześnie informujemy, że w przypadku określenia w nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych korelacji pomiędzy podstawą ubezpieczenia a dokumentem uprawniającym może nastąpić konieczność uzupełnienia brakujących danych statystycznych w trybie korekt.

Ponadto informujemy, że świadczenia wskazane w komunikatu świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oznaczone flagą "Z" i zakwalifikowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do rozliczenia z tytułu ubezpieczenia OC będą w komunikacie zwrotnym świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) oznaczone typem rachunku "10".

W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, atrybut //uprawnienie/@tytul-uprawn komunikatu świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) będzie dopuszczał dodatkowo wartości "AL", "I", "NA", "PS", "ZA", "ZA" , natomiast w atrybucie //nfz:szablon-rach/@typ-rach komunikatu zwrotnego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy) będą przekazywane dodatkowo typy rachunków "4", "5" , "6", "7", "8" , "9", "10".

W zakresie dodatkowego typu rachunku z tytułu ubezpieczenia OC ("10") dostosowanie SI NFZ nastąpi:

  1. dla oddziałów: Dolnośląski, Lubuski, Łódzki, Małopolski, Opolski, Podkarpacki, Pomorski, Śląski - 17 czerwca 2008
  2. dla oddziałów: Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Mazowiecki, Podlaski, Świętokrzyski, Warmińsko-Mazurski, Wielkopolski, Zachodniopomorski - 09 czerwca 2008

W zakresie pozostałych typów rachunków oraz powiązanych z nimi podstaw ubezpieczenia dostosowanie SI NFZ we wszystkich OW NFZ nastąpi z dniem 2 lipca 2008 roku.


źródło - Departament Informatyki
Dodany: 9.06.2008 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 1.10.2008 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności