Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

12-03-2010

Komunikat w sprawie zarządzenia Nr 14/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku.

Informujemy, że w zarządzeniu Nr 14/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zapis w załączniku nr 1 w kolumnie "[Format wart. dom.]" przy atrybucie "swiadcz-wart-akt@lb-osob", jak również przy atrybucie "swiadcz-wart-pierw@lb-osob" powinien mieć następującą treść: "Liczba (7,0)". Powyższa zmiana jest związana z koniecznością wydłużenia wartości pola z sześciu do siedmiu cyfr.


źródło - Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dodany: 12.03.2010 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 12.03.2010 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności