Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

10-12-2003

Komunikat

W województwie opolskim zakończyły się negocjacje prowadzone w ramach konkursu ofert na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej - poinformował wczoraj Prezesa NFZ dyrektor tamtejszego Oddziału, Kazimierz Łukawiecki.

Po dokonanej analizie wyników negocjacji, dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego, zwrócił się do Zarządu NFZ z prośbą o upoważnienie go do podjęcia dalszych działań zapewniających pełne zabezpieczenie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady i warunki kontraktowania w kolejnych etapach konkursu pozostają niezmienione.

Po otrzymaniu upoważnienia, dyrektor oddziału podjął decyzję o przystąpieniu do rokowań. Zaproszenie do rozmów zostało skierowane do wszystkich świadczeniodawców z województwa opolskiego.

O wynikach negocjacji w kolejnych Oddziałach NFZ będziemy informować na bieżąco.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 10.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności