Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

10-12-2003

10 grudnia 2003 r.

Komunikat

W województwie wielkopolskim zakończyły się wczoraj negocjacje prowadzone w ramach konkursu ofert na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Po analizie wyników negocjacji, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego, zwrócił się do Zarządu NFZ z prośbą o upoważnienie go do podjęcia dalszych działań zapewniających pełne zabezpieczenie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady i warunki kontraktowania w kolejnych etapach konkursu pozostają niezmienione.

Po otrzymaniu upoważnienia, dyrektor oddziału podjął decyzję o przystąpieniu do rokowań. Zaproszenie do rozmów zostanie skierowane do wszystkich świadczeniodawców z województwa wielkopolskiego.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 10.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 10.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności