Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

15-12-2003

Komunikat

W Lubelskim, Lubuskim, Podkarpackim oraz Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ zakończyły się negocjacje prowadzone w ramach konkursu ofert na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w 2004 roku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Po dokonanej analizie wyników negocjacji, dyrektorzy wszystkich czterech oddziałów zwrócili się do Zarządu NFZ z prośbą o upoważnienie do podjęcia dalszych działań zapewniających pełne zabezpieczenie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady i warunki kontraktowania w kolejnych etapach konkursu pozostają niezmienione.

Po otrzymaniu upoważnienia, dyrektorzy podjęli decyzję o przystąpieniu do rokowań.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 15.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności