Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

17-12-2003

Warszawa, 16 grudnia 2003r.

Komunikat

 

W województwie dolnośląskim zakończyły się negocjacje prowadzone w ramach konkursu ofert na kontraktowanie świadczeń w 2004 roku w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Po dokonanej analizie wyników negocjacji, dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego, zwrócił się do Zarządu NFZ z prośbą o upoważnienie go do podjęcia dalszych działań zapewniających pełne zabezpieczenie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Zasady i warunki kontraktowania w kolejnych etapach konkursu pozostają niezmienione.

Po otrzymaniu upoważnienia, dyrektor oddziału podjął decyzję o przystąpieniu do rokowań.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 17.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności