Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

17-12-2003

Warszawa, 17 grudnia 2003 roku

W uzupełnieniu do komunikatu z 15 grudnia 2003 roku:

W Zachodniopomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, negocjacje w konkursie ofert na świadczenia w 2004 r. w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zmierzają do końca. Do tej pory zakończyły się rozmowy z 80-procentami świadczeniodawców, którzy złożyli swoje oferty w tym zakresie.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 17.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 17.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności