Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

22-12-2003

Warszawa, 22 grudnia 2003 r.

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do przekazywanych w ostatnim czasie za pośrednictwem mediów nieprawdziwych informacji dotyczących finansowania w przyszłym roku Instytutu Kardiologii w Aninie, przypominamy, że konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w 2004 roku trwa.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w II etapie konkursu zaprosił do rokowań świadczeniodawców ze swojego terenu działania, w tym także Instytut Kardiologii w Aninie. Wyniki rokowań nie są oczywiście przesądzone, ale gdyby przyjąć maksymalną, proponowaną przez NFZ stawkę 10 zł za punkt, to kontrakt Instytutu byłby w 2004 roku wyższy o 260 tys. zł.

Wysoka dynamika finansowania Instytutu Kardiologii w Aninie jest stała i charakterystyczna także dla poprzednich lat. I tak w 2000 r. wyniosła 102 procent, w 2001 r. 161,5 procent, w 2002 r. 128 procent, natomiast w 2003 r. (10 miesięcy) wyniosła 120 procent, a na koniec roku wyniesie ok. 140 procent.

Wzrastający co roku poziom finansowania Instytutu Kardiologii w Aninie wynika z faktu, że placówka ta wykonuje ok. 50 procent specjalistycznych świadczeń kardiologicznych w województwie mazowieckim.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 22.12.2003 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 23.12.2003 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności