Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

30-01-2004

Komunikat

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że za świadczenia wykonane w styczniu 2004 roku zapłaci na podstawie wystawionego przez świadczeniodawcę rachunku do wysokości 1/12 wartości rocznego kontraktu. Sprawozdanie, wraz z rachunkiem korygującym za styczeń br., świadczeniodawcy będą mogli przesłać do Funduszu do 29. lutego br. Na tej podstawie zostanie dokonana korekta płatności za styczeń.
Powyższe rozwiązanie wynika z faktu, że Narodowy Fundusz Zdrowia, wychodząc naprzeciw potrzebom i postulatom lekarzy, do końca 2003 roku konsultował i uzupełniał katalog świadczeń zdrowotnych tak, aby był on jak najpełniej uzgodniony ze wszystkimi środowiskami medycznymi. Dlatego też elektroniczny system sprawozdawczości mógł być przekazany świadczeniodawcom w ostatnich dniach stycznia 2004 roku.


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 30.01.2004 r. Piotr Kalinowski
Ostatnio zapisany: 30.01.2004 r. Piotr Kalinowski
Wszystkie aktualności