Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

10-02-2004

Warszawa, 10. lutego 2004 r.

Komunikat

W wyniku rozmów z Zespołem Negocjacyjnym Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie zdecydowało o zawieszeniu akcji protestacyjnej.

 

Rozmowy odbyły się dzisiaj w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dotyczyły przede wszystkim kontraktowania i finansowania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i stomatologii w Województwach Śląskim i Dolnośląskim.

Strony osiągnęły konsensus, ustalając między innymi, że w celu realizacji postulatów zgłoszonych przez lekarzy Porozumienia Zielonogórskiego do Zarządu NFZ zostaną przekazane wnioski o dokonanie odpowiednich zmian w planie finansowym Funduszu.

Ponadto strony ustaliły, że wszelkie inne sporne kwestie, które powstaną w przyszłości, rozstrzygane będą w pierwszej kolejności w wyniku bezpośrednich rozmów.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 10.02.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności