Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

27-02-2004

Warszawa, 27 lutego 2004 r.

 

Komunikat

W dniu 27 lutego br. odbyło się w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia kolejne robocze spotkanie przedstawicieli Polskiej Unii Onkologicznej, Stowarzyszenia Dyrektorów Ośrodków Onkologicznych w Polsce, dyrekcji Instytutu Centrum Onkologii w Warszawie oraz przedstawicieli NFZ.
Podczas spotkania:

 1. ustalono, że różne procedury onkologiczne (chemioterapia, radioterapia, chirurgia), wykonywane podczas jednego pobytu szpitalnego, będą rozliczane przez NFZ łącznie,
 2. wyjaśniono zasady rozliczania procedur wysokonakładowych,
 3. uzgodniono, że koszty leczenia chorego w specjalistycznej placówce pokrywa jego macierzysty oddział NFZ,
 4. ustalono, że placówki onkologiczne będą mogły w rozliczeniach dokonywać przesunięć w ramach wartości zawartego kontraktu z NFZ,
 5. potwierdzono, że zmiany, nad którymi trwają obecnie prace, zmierzają do odejścia od długotrwałych hospitalizacji w tych przypadkach, w których jest to możliwe w kierunku leczenia ambulatoryjnego, co przyniesie poprawę dostępności do świadczeń oraz oszczędności nakładów finansowych,
 6. uzgodniono, że w najbliższym czasie zostaną powołane cztery zespoły, w skład których wejdą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Unii Onkologicznej, towarzystw naukowych oraz konsultanci krajowi w dziedzinie onkologii, które podejmą prace nad poprawą:
  katalogu świadczeń zdrowotnych,
  wyceną punktową świadczeń,
  warunków wykonywania świadczeń,
  dostępności do świadczeń.
 7. uzgodniono, że prace nad sprawozdawczością wykonania świadczeń zdrowotnych będą prowadzić do jej uproszczenia oraz doprowadzenia do pełnego rozeznania, jakie jest faktyczne wykonanie procedur w poszczególnych placówkach,
 8. podkreślono konieczność działań mających doprowadzić do zniesienia limitów w placówkach referencyjnych.

Uczestnicy spotkania zdają sobie sprawę, że powyższe działania to proces długotrwały, stąd deklarują ścisłą i stałą współpracę.


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 27.02.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności