Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

24-03-2004

Warszawa, 23. marca 2004 r.

Komunikat

w sprawie uprawnień osób represjonowanych do otrzymywania bezpłatnych leków

W związku z licznymi pytaniami Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U z 2002r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), osoby represjonowane jeżeli są niezdolne do pracy i jeżeli niezdolność ta pozostaje w związku z pobytem w obozach pracy lub internowania - mają prawo do świadczeń pieniężnych i innych uprawnień tak jak inwalidzi w tym inwalidzi wojenni.
Uprawnienia te wynikają z przepisów w/w ustawy oraz z przepisów szczególnych w tym z art. 65 i 66 ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) .

Należy w związku z tym przyjąć, że jeżeli osoba represjonowana jest inwalidą wojennym lub osobą niezdolną do pracy wskutek przebywania w obozach i jest to potwierdzone w sposób wymagany przepisami, to ma prawo m.in. do takich świadczeń jak inwalidzi wojenni, w tym nieodpłatnego otrzymywania leków. Natomiast nie każda osoba posiadająca status osoby represjonowanej jest inwalidą wojennym.

Zatem w legitymacji takiej osoby, niezależnie od jej formalnego kształtu i wydrukowanej treści powinien znaleźć się odpowiedni wpis o inwalidztwie i niezdolności do pracy oraz wynikających stąd uprawnieniach w postaci notatki urzędowo poświadczonej.

Uprawnienia osoby represjonowanej, posiadającej zarazem status inwalidy wojennego wynikają z samych przepisów ustawy, które są źródłem i podstawą uprawnień. Sama legitymacja jest zaś formalnym zaświadczeniem stwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej,. Jeżeli treść legitymacji jest niepełna i nie zawiera wszystkich danych mających istotne znaczenie dla osoby uprawnionej, dane te powinny być uzupełnione w formie adnotacji urzędowej przez organ wydający legitymację.

Andrzej Majewski
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 24.03.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 8.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności