Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

02-04-2004

Warszawa, 1. kwietnia 2004 r.

 

Komunikat

 

Decyzją prezesa Lesława Abramowicza i Zarządu NFZ uruchomiono program ortodontyczny opieki nad dziećmi z całkowitym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego. Program umożliwia objęcie dzieci z rozszczepem całkowitym leczeniem ortodontycznym wykraczającym poza wykaz świadczeń wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Do tej pory brak było możliwości systemowego sfinansowania leczenia. NFZ przewiduje w 2004 roku na to leczenie kwotę 5 mln zł.

Rozszczepy podniebienia pierwotnego i wtórnego zaliczają się do najpoważniejszych i najczęściej występujących wrodzonych wad rozwojowych twarzowej części czaszki. Według Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych wskaźnik częstości występowania rozszczepów w 1998 roku wyniósł 2,12 na 1000 żywo urodzonych niemowląt. W ostatnich latach przybywało rocznie 800 dzieci, spośród których około 300 to dzieci z najbardziej nasiloną postacią wady.

Zarząd NFZ upoważnił dyrektora Mazowieckiego Oddziału do przeprowadzenia konkursu na realizację programu na terenie całego kraju.

Renata Furman
Rzecznik Prasowy
Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 2.04.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.04.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności