Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

21-05-2004

Warszawa, 21 maja 2004

 

W związku z informacjami w mediach jakoby NFZ nie wykazał zainteresowania zakupem badań metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET-CT) wyjaśniamy:

  1. Rozmowy dotyczące finansowania badań PET-CT trwają od początku roku 2004. Ich istotą nie jest spór o to, czy NFZ powinien finansować badania, lecz określenie ich jednostkowej ceny.
  2. Pan Doktor Zbigniew Pawłowicz Dyrektor Bydgoskiego Centrum Onkologii do chwili obecnej nie przedstawił precyzyjnej kalkulacji ceny jednostkowej przedmiotowych badań.
  3. Na podstawie przekazanych przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy informacji Departament Ekonomiczno-Finansowy NFZ dokonał analizy kosztowej badań PET-CT i określił ich średnią cenę na 3000 zł.
  4. Zarząd NFZ podjął w tej sytuacji decyzję o zakupie w roku 2004 w bydgoskim Centrum Onkologii 1650 badań.
  5. W ubiegłym roku badania PET-CT finansowane były z budżetu Ministra Zdrowia. Zatwierdzony zaś plan finansowy NFZ na 2004 rok nie przewidywał ich finansowania.

źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 21.05.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 4.06.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności