Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat

12-07-2004

Warszawa, 12. lipca 2004 r.

Komunikat

W § 34 w ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie recept lekarskich stwierdzono, że druki recept mogą być stosowane do dnia 30 czerwca 2004 r., natomiast wprowadzony przepis przejściowy (§ 2) nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. stwierdza, że druki recept mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2004 r.

Przepis przejściowy nowelizacji z dnia 30 kwietnia wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r., a jednocześnie w tym samym czasie obowiązywał przepis §. 34 ust. 2.

W myśl obowiązujących w polskim systemie prawnym reguł kolizyjnych w takim przypadku przepis, który wszedł w życie później uchyla przepis wcześniejszy, a zatem w przedmiotowej sprawie należy uznać za obowiązująca normę zawartą w § 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2004 r. tzn. że druki recept wydrukowane przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji mogą być wykorzystywane do dnia 31 grudnia 2004 r.

Renata Furman
Rzecznik Prasowy
Narodowego Funduszu Zdrowia


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 12.07.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 22.07.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności