Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat AOTMiT

27-07-2016

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

Więcej na stronie AOTMiT

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności