Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat AOTMiT o rozpoczęciu postępowania

13-05-2016

Na podstawie art.311c ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Zaprasza

do uczestnictwa w postępowaniu mającym na celu wyłonienie przez Agencje Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w celu ustalenia taryfy świadczeń:

  • pobranie nerki od dawcy żywego

z którymi zostaną podpisane umowy dotyczące przygotowania i przekazywania Agencji danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń.

Wszelkie informacje o postępowaniu niezbędne dla świadczeniodawców będą znajdowały się na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja”, od dnia 13 maja 2016 roku.

źródło - Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Wszystkie aktualności