Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

21-07-2011

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację1

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DzU nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-maj 2011 r. koszty refundacji leków wyniosły:

 


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Dodany: 21.07.2011 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 15.09.2011 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności