Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DEF

31-10-2012

Informacja o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację.

W związku z art. 102 ust. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) dodanym przez art. 63 pkt 26 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122 poz. 696) informujemy, że poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. koszty całkowitego budżetu na refundację wyniosły:

Koszty całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-wrzesień 2012 r. w tys. zł

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2012 rok

Wykonanie za 
(09/12)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację

1

2

3

4

5

6=5/3

 

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

10 445 819,00

741 697,48

6 538 927,31

62,60%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

1 771 372,00

153 004,32

1 169 340,37

66,01%

2

leki stosowane w chemioterapii

698 743,00

35 430,40

362 413,06

51,87%

3

Refundacja, w tym:

7 975 704,00

553 262,76

5 007 173,88

62,78%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

7 946 745,00

551 801,10

4 995 473,79

62,86%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

19 549,00

1 102,50

9 288,94

47,52%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

9 410,00

359,16

2 411,15

25,62%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

0,00

0,00

0,00

-


źródło - Departament Ekonomiczno-Finansowy
Wszystkie aktualności